ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางทัศนีย์ อินทศร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินกรวด
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ของเราเป็นอย่างไรบ้าง
สวยน่าสนใจเนื้อหาครบถ้วน
สวยเนื้อหายังไม่ครบถ้วน
ยังไม่สวยเนื้อหาครบถ้วน
ไม่สวย ไม่น่าสนใจ เนื้อหาไม่ครบถ้วน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/02/2012
ปรับปรุง 31/12/2016
สถิติผู้เข้าชม 430355
Page Views 513938
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ กลิ่นบัว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิถุนายน 2509 - 9 ตุลาคม 2511
ชื่อ-นามสกุล : นายอุรา อังสนานนท์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ตุลาคม 2511 - 27 ตุลาคม 2518
ชื่อ-นามสกุล : นายยรรยง อยู่ชมบุญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 ตุลาคม 2518 - 21 พฤษภาคม 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายบัว คล้ายแก้ว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 พฤษภาคม 2527 - 31 ธันวาคม 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ ชิวปรีชา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 เมษายน 2528 -29 มิถุนายน 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายระยอง ศิลาทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2529 - 30 กันยายน 2548
ชื่อ-นามสกุล : นางประทุม เจียมตน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรินทร์ ปลื้มจิตต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2551 - 9 พฤศจิกายน 2558
ชื่อ-นามสกุล : นางทัศนีย์ อินทศร
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินกรวด
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบงกชรัตน์ บุญยืน
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินกรวด
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2559