ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางทัศนีย์ อินทศร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินกรวด
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ของเราเป็นอย่างไรบ้าง
สวยน่าสนใจเนื้อหาครบถ้วน
สวยเนื้อหายังไม่ครบถ้วน
ยังไม่สวยเนื้อหาครบถ้วน
ไม่สวย ไม่น่าสนใจ เนื้อหาไม่ครบถ้วน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/02/2012
ปรับปรุง 31/12/2016
สถิติผู้เข้าชม 430362
Page Views 513945
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 มี.ค. 55 เข้าค่ายอาเซียน
เข้าค่ายอาเซียน
ชุดทำงานปกติ ครูอำไพ
22 มี.ค. 55 ถึง 23 มี.ค. 55 เข้าค่ายลูกเสือสำรองและสามัญ
เข้าค่ายลูกเสือสำรองและสามัญ
ชุดลูกเสือ ผอ.
27 มี.ค. 55 งานอำลาป.6
งานอำลาป.6 ,บัณฑิตน้อย
ชุดปกติ ครูทัศนีย์
01 ก.ค. 55 อบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
คณะครูอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ วันอาทิตย์ที่ 1  กรกฎาคม  2555 ณ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบฯ เขต2
08.00 น. - 12.00 น.
ชุดสุภาพ บริหารงานบุคคล
01 ม.ค. 57 งานวันขึ้นปีใหม่ 2557
ชุดการแสดง คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา
10 ม.ค. 57 การแข่งขันกีฬาสีและงานวันเด็กแห่งชาติ
ชุดประจำสี คณะครู
08 ก.พ. 57 สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นักเรียน คณะครู
20 ก.พ. 57 สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชุดนักเรียน คณะครู
03 มี.ค. 57 ถึง 07 มี.ค. 57 สอบภาคปฏิบัติ
ชุดนักเรียน คณะครู
10 มี.ค. 57 ถึง 14 มี.ค. 57 สอบภาคความรู้
ชุดนักเรียน คณะครู
21 มี.ค. 57 ทัศนศึกษา
ชุดพละ คณะครู
27 มี.ค. 57 พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556
ชุดนักเรียน, ชุดบัณฑิตน้อย คณะครู
14 เม.ย. 57 เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
ชุดลูกเสือเนตรนารี คณะครู
30 ต.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2/59
ชุดพละ คณะครู